phone.svg

Meer weten? Bel 033 450 50 60

 

NEN7510

NCare verwerkt in opdracht van een zorgorganisatie persoonsgegevens. Daarom nemen wij de beveiliging van deze gegevens zeer serieus. Wij laten NCare elk jaar toetsen op de mate waarin het geheel van processen voldoet aan de NEN7510. Wij beschikken over een goedkeurende verklaring van de afgelopen jaren.

Overeenkomst

Als u gebruik wilt maken van NCare sluiten wij een licentieovereenkomst met u. In deze overeenkomst regelen we alle zaken over wederzijdse verplichtingen, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

Service Level Agreement

Wij hebben onze dienstverlening beschreven in een Service Level Agreement. Deze SLA maakt onderdeel uit van de licentieovereenkomst.

NControl BV

NCare is een product van NControl BV. NControl BV is een van de negen dochterondernemingen van Mosadex Groep en houdt zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van IT-oplossingen voor de levering van farmaceutische zorg. NControl BV richt zich op het ondersteunen, borgen en verbeteren van farmaceutische dienstverlening door apotheken en zorgorganisaties. In Nederland werken ruim achthonderd apotheken en zorginstellingen met oplossingen van NControl. Deze systemen van NControl BV zijn NEN7510 gecertificeerd.